شبکه های اجتماعی

فیلم آموزش نصب سیستم اعلام حریق

  • 2 دی 1397
  • 11231
  • 28


 

فیلم آموزش نصب سیستم اعلام حریق

نوع محصول:دانلودی-به محض خریددانلودکنید

فرمت آموزش:ویدیوی آموزشی

مدرس:محمدوحیدآبادی مدیرسایت ابرالکترونیک دات کام ومتخصص سیستم های امنیتی والکترونیکی

 

دوره عملی در داخل ساختمان برروی کار واقعی به این مجموعه اضافه شده(در این دوره عملی یادمیگیرید که یک پروژه سیستم اعلام حریق در داخل ساختمان چطور انجام میشود)

 

دراین مجموعه یادمیگیرید که چطور یک سیستم اعلام حریق معمولی را تبدیل به آدرس پذیر کنید

 

اگردرکار نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته هستید پس حتما باید نصب سیستم اعلام حریق هم بلد باشید.

طبیعتا اگربرقکار ساختمان هستید پس حتما باید نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق رابتوانیدانجام دهید.

درپروژهای که به شما نصب سیستم اعلام حریق پیشنهاد شد نگران نباشیددرآمدآن از جیبتان نخواهد رفت بایادگیری این آموزش میتوانید هرنوع پروژه ای راقبول کنید.

 

 

چراباید نصب سیستم اعلام حریق را یادبگیرید؟

اگر برقکار ساختمان هستیداین را میدانید که،درخیلی از ساختمانها چه مسکونی چه تجاری وچه کارخانجات بزرگ باید نصب سیستم اعلام حریق انجام شودوشما به عنوان برقکار اگردر پروژه برقی که انجام میدهید درآن نصب سیستم اعلام حریق وجودداشته باشدوبه شما پیشنهاد نصب سیستم اعلام حریق شدبهتر است بتوانید از عهد این کار برآیدچون درآمدی بزرگی که از این کار میتوانید به دست بیاورید ازدستتان نرود

درخیلی از نقشه های ساختمانی نقشه سیم کشی اعلام حریق هم کشیده شده است وباید درآن ساختمان به همراه برق ساختمان نصب سیستم اعلام حریق هم اجرا شود.

احتمالا اگر شما درکار نصب  سیستم های امنیتی باشید این را میدانید که اگر دریک کاری که نصب دوربین مداربسته انجام میدهید احتمال 90درصد نصب سیستم اعلام حریق هم وجوددارد ودرآن کار به غیراز پروژه نصب دوربین مداربسته باید نصب سیستم اعلام حریق هم انجام شودوشما به عنوان یک نصاب سیستم های امنیتی 100درصد باید نصب سیستم اعلام حریق بلد باشیدوآن راانجام دهید چون درآن پروژه که نصب دوربین مداربسته انجام میدهید نمیتوانید نصب سیستم اعلام حریق را به کسی دیگر بسپاریدو یا پروژه نصب سیستم اعلام حریق را قبول نکنید چون کلاس کارتان پایین می آیدومهمتر اینکه درآمد بسیار بالای که از این طریق میتوانید به دست بیاورید از دستتان میرود.

دوست عزیز نگران پروژهای که درآن نصب سیستم اعلام حریق وجوددارد نباشیدبایادگیری این آموزش نصب سیستم اعلام حریق میتوانیددر هر پروژهای که به شما نصب سیستم اعلام حریق پیشنهاد شد با خیالی راحت آن پروژه را قبول کنیدوسیستم اعلام حریق را برای صاحب کاراجرای کنید.

 

 

روش آموزش به چه صورت است؟

دوست عزیز تمام آموزشهای سایت ابرالکترونیک دات کام به صورت کاملا عملی تصویری است؛یعنی اینکه من محمدوحیدآبادی نصب سیستم اعلام حریق را انجام میدهم وشمابه صورت کاملا عملی میبینید که چگونه نصب سیستم اعلام حریق انجام میشودوبا خیالی راحت میتوانید این کاررا یادبگیرید.

 

 

مدرس این آموزش چه کسی است؟

مدرس این آموزش محمدوحیدآبادی هستم که تقریبا به مدت 10سال است که نصاب وفروشنده سیستم های امنیتی میباشم وآموزش نصب سیستم اعلام حریق را براساس تجربیات چندین ساله به شما آموزش میدهم.

دوست عزیزماحداقل چندین نصب درماه خواهیم داشت وشغلمان همین کار نصب سیستم های امنیتی میباشدواین آموزش براساس تجربه ساخته شده است

 

شایداین محصول آموزشی ما بهترین آموزش نصب سیستم اعلام حریق نباشدولی ما به روشی به شما آموزش میدهیم که میتوانیدخیلی سریع نصب سیستم اعلام حریق را یاد بگیرید ودرپروژهای که نصب سیستم اعلام حریق وجوددارد به راحتی بتوانید این کارا انجام دهید.

 

 

شما با تهیه محصول آموزش نصب سیستم اعلام حریق چه چیزی به دست می آورید؟

1-شما باتهیه این محصول دیگر نیاز ندارید به کلاس حضوری بروید وهزینه چندصدهزارتومانی پرداخت کنید،بااین آموزش میتوانید نصب سیستم اعلام حریق را به صورت اصولی وحرفه ای یادبگیرید.

2-نصب سیستم اعلام حریق را به صورت اصولی یادخواهیدگرفت وتبدیل به یک نصاب کاربلد خواهیدشد.

3-درپروژه ای که درآن نصب سیستم اعلام حریق وجوددارد بااطمینان میتوانیدآن پروژه را قبول کنیدوبه اطمینان از عهده این کاربرآید.

4-شما باخرید این آموزش نتنها نصب سیستم اعلام حریق را یادمیگیرید بلکه شما یک شغل فنی رایاد میگیریدکه حتی درحالت رکرداقتصادی درآمدبالای خواهیدداشت این رامطمعن باشید.

5-ازشربیکاری برای همیشه خلاص خواهید شد.

 

 

دراین محصول آموزش نصب سیستم اعلام حریق چه چیزی یادخواهیدگرفت؟

1-طریق نصب دتکتور به دستگاه اعلام حریق

2-طریقه نصب شستی به سیستم اعلام حریق

3-طریقه نصب آژیربه سیستم اعلام حریق

4-طریقه نصب تلفن کننده به سیستم اعلام حریق

5-چگونگی نصب کارت افزایشی به دستگاه برای تعداد زون بیشتر

6-دراین مجموعه آموزشی روش نصب سیستم اعلام حریق زتیکس zitexو zetaآموزش داده میشود که البته روش نصب تمام برندهای سیستم اعلام حریق به یک صورت میباشد.

7-مهمتر از آن یاد میگیرید که چطور از یک سیستم اعلام حریق معمولی به عنوان آدرس پذیر استفاده نمایید.یعنی در واقع همان سیستم اعلام حریق معمولی را تبدیل به آدرس پذیر کنید

8-دوره عملی در داخل ساختمان برروی کار واقعی( برروی کار واقعی میبینید که یک پروژه چطور انجام میشود)

وخیلی موارد دیگر که درمجموعه آموزشی خواهید دید......

دوست عزیز این مجموعه آموزشی دانلودی است به محض خرید میتوانید فایلهای آموزشی رادانلود کنید وشروع به یادگیری بپردازید

درزیرعکس های از این مجموعه آموزش نصب سیستم اعلام حریق را میبینید......

 

باتهیه این آموزش چه سودی دریافت میکنید؟

1-دوست عزیز همانطور که خودتان میدانیدوقتی نصب سیستم اعلام حریق را یادبگیریدوبرای اولین پروژه ای که انجام میدهیددرهمان نصب اول حدافل 5برابراین هزینه ای که برای آموزش کرده اید به دست می آورید،یعنی اینکه اگر نصب شما شامل چند عدددتکتور(4عدد)بانصب وراه اندازی باشددستمزدی که برای این کار میتوانید بگیرید حداقل بالای 300/000تومان میباشد.اگر هزینه نصب وراه اندازی را نمیدانید میتوانید از کسانی که در این کار هستند سوال کنیدکه هزینه نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق چقد میباشد.

2-خریدی که بابت این آموزش میکنید هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری 100درصد سودآور است.اگراز کسانی که در کار نصب سیستم اعلام حریق بپرسید خواهید فهمید که هزینه نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق چقد میباشد پس مطمعن باشید که سرمایه گذاری سودآور انجام داده اید

3-دوست عزیز اگرفقط نصب تلفن کننده رابرروی سیستم اعلام حریق یاد بگیریدوبرای دیگر نصاب این کاررا انجام دهیدچون خیلی از نصاب ها نصب تلفن کننده رابرروی سیستم اعلام حریق رابلد نیستنددستمزدی که بابت این کار میگیرید حداقل چندینبرابر این آموزش است 

 

 

 

یادآوری............

دوست گرامی شما در این مجموعه آموزشی نصب سیستم اعلام حریق را به صورت اصولی وعملی یادخواهید گرفت وتبدیل به یک نصاب کاربلد خواهید شدوهمچنین یادخواهید گرفت که چگونه میتوانید تلفن کننده را برروی سیستم اعلام حریق نصب کنید درحالی که خیلی از نصاب ها این کارا بلد نیستند و مهمتر از آن یادمیگیرید که چطور از یک سیستم اعلام حریق معمولی به عنوان آدرس پذیر استفاده نماییدوخیلی مواردی دیگرکه با خرید این آموزش میتوانیدببینید.

 

 

این آموزش چگونه به دستتان میرسد؟

این مجموعه آموزشی دانلودی است وبه محض خرید میتوانید فایلهای آموزشی رادانلود کنید وشروع به یادگیری بپردازید.

 

مراحل خرید به صورت24ساعته اینترنتی

1-دکمه سفارش درپایین صفحه کلیک کنیدومراحل را ادامه دهید.

2-بعداز پرداخت به سایت هدایت میشوید ولینک های دانلود برای شما ظاهر میشوندومیتوانیدفایلها را دانلود کنید وهمچنین در پنل کاربریتان در بخش سفارشات من لینک ها همیشه برای دانلود فعال هستند.

3-واین را هم بدانیدکه این آموزش به صورت مادام العمر در اکانت شما درسایت موجودمیباشند.

 

خرید محصول فیلم آموزش نصب سیستم اعلام حریق
فیلم آموزش نصب  سیستم اعلام حریق

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 6

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh
داود محمدنیا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام خدمت استاد گرامی ببخشید ابدیت این قسمت را برای من هم بفرستید این مجموعه را هم خریداری کرده ام با تشکر

من این محصول را در تاریخ 1398/10/20 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا داوود

لینک های دانلود به ایمیلتان ارسال شد

موفق باشید

پاسخ

امیر عزیزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

قبلا خریداری شده ابدیت جدید رو بفرست

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

لینک های دانلود آپدیت جدید به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

امید صفایی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام.لطفا آپدیت جدید این آموزش رو هم برای من ارسال کنید.

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا امید

لینک دانلود آپدیت جدید به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

mvp jak در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام مهندس عزیز وقت بخیر
لطفا فایل آپدیت این محصول برام ارسال کنید من این محصول روخریده بودم قبلا
با تشکر

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

لینک دانلود آپدیت جدید به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

سجاد سیجانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام مهندس
وقتتون به خیر
لطفا فایل های آپدیت دوره اعلام حریق رابرای بنده ارسال کنید.
بسیارممنون وسپاس ازشما
مهندس پاسخگویی وپشتیبانی شما واقعا جای قدردانی داره
توچندمورد کارم روحسابی راه انداختید
ممنون وسپاس

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا سجاد

لینک های دانلود به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

حمید علوی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام آپدیت این محصول چگونه میتونیم دریافت کنیم

من این محصول را در تاریخ 1397/12/10 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا حمید

لینک های دانلود به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

ali bh در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام خواستم بدونم راه اندازی و نصب پنل هم در فایل اموزشی به طور کامل توضیح داده شده

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام
بله
آموزش داده شده

پاسخ

رضوان زین العابدین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

پول و واریز کردم برام لینک دانلود نیومد واقعا متاسفم

من این محصول را در تاریخ 1398/08/22 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا رضوان

برای دانلود آموزشها به پنل کاربریتان بخش سفارشات من مراجعه فرمایید.

لینک های دانلود هم به ایمیلتان ارسال شد

پاسخ

Hamid Manabi در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام،حجم فایل برای دانلود چه اندازه است؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

تقریباً یک گیگ می‌باشد

پاسخ

محمد بهزاد براتی
محمد بهزاد براتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام وقت بخیر
من قبلا این محصول رو از سایت شما خریدم ولی دوره معمولی رو . میخواستم بدونم راهی هست خرید ی که قبلا انجام شده رو به روز رسانی کنم ازهمین دوره ؟
لطفا راهنمایی کنید . ممنون

من این محصول را در تاریخ 1397/11/14 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

بله 

برای دانلود آپدیت های جدید از داخل پنل کاربری تان بخش سفارشات من اقدام نمایید

پاسخ

saed khalili در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام و خسته نباشید به شما استاد بزرگوار.
من قبلا یک کتاب کامل تو این زمینه خونده بودم ولی الان تازه با فیلم شما متوجه شدم که یک سیستم چطور میشه بست. واقعا عالیه.
امیدوارم بتونیم مجموعه های جدیدتر و گسترده تری از شما ببینیم.

من این محصول را در تاریخ 1398/02/27 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقای خلیلی

سپاسگزارم نظرتان را اعلام فرمودید

خوشحالم آموزشها موردپسند شما واقع شده.

انشاالله

موفق باشید

پاسخ

Hamid Manabi در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام،این مورد که می‌فرمایید تبدیل متعارف به آدرس پذیر ،منظورذاستفاده از ماژول است؟ و یک سوال دیگر،ماژول آدرس پذیر روی همه برندها سازگار است؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

نه از ماژول نیست،با کاری بسیار ساده میتوانید باهمان تجهیزات معمولی آن را تبدیل به آدرس پذیر کنید

پاسخ

عباس بارانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام وقت بخیر اپدیت های جدید اموزش های خریداری شده را برایم ایمیل نمایید ممنون

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقای بارانی عزیز

چشم 

حتما ارسال خواهدشد

پاسخ

محمد بهزاد براتی
محمد بهزاد براتی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام خدمت استاد وحید ابادی
استاد فرق سیستم اعلام حریق ادرس پذیر با معمولی در چیه ؟
والان درحال حاضر در بازار کدوم مشتری بیشتری دارد و پرکاربرد تر است؟
موفق و سلامت باشید .
ممنون

من این محصول را در تاریخ 1397/11/14 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام آقا محمدعزیز

فرق بین اعلام حریق معمولی یا آدرس پذیر انشاالله یک مقاله ای یا فیلم آموزشی در سایت قرار خواهم داد.

فعلا از همان معمولی به علت هزینه کمتر بیشترین کاربرد را دارد.

زنده باشید.

پاسخ

مسلم نژادشول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

درود بر شما من اعلام حریق رو خریداری کردم عالی و کاربردی بود اما اگر ممکن هست یه اموزش تکمیل تر و جامع تر و همچنین سیستم اعلام حریق ادرس پذیر هم در سایت قرار دهید سپاس فراوان

من این محصول را در تاریخ 1397/09/15 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا مسلم عزیز

چشم انشاالله آپدیت جدید دوره آموزشهای متفاوتری خواهیم داشت.

آموزش اعلام حریق آدرس پذیرانشاالله به همین زودی ارائه خواهد شد.

موفق باشید

پاسخ

dawood ataie در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام خدمت مهندس گرامی... بابت سایت پر محتوای تون سپاسگذارم... ولی ممنون میشم درباره اعلام حریق ادرس پذیر هم کلیپ اموزشی درست کنید تا با اعلام حریق ادرس پذیر هم اشنا شیم...

من این محصول را در تاریخ 1397/08/03 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیز

خواهش میکنم.

انشاالله این مورد اعلام حریق آدرس پذیر هم درآینده ارائه خواهد شد.

موفق باشید.

پاسخ

سجاد روانشاد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام میکنم خدمت مهندس وحید آبادی استاد عزیزی که بدون هیچ محدودیتی داره به شاگرداش کمک میکنه که بتونن پیشرفت کنن، دوستان من تمامی مجموعه های آموزشی سایت ابر الکنرونیک رو دریافت کردم و الان دارم در سطح بازار کار بدون هیچ مشکلی پروژه انجام میدهم،واقعا آموزش های کار بردی دارید استاد وحید آبادی،موفق و سربلند و پیروز باشید..

من این محصول را در تاریخ 1397/08/06 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا سجاد روانشاد عزیزangel

سپاسگذارم دوست عزیز نظرتان را اعلام فرمودید

خواهش میکنم وظیفه است.خیلی خوشحال هستم که توانستید بایادگیری سیستم های امنیتی تو بازار کسب وکاری راه بیندازید ومشغول به کارشدید.

انشاالله شما هم درهمه جنبه های زندگی موفق وپیروز باشید

پاسخ

علی قادری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام مهندس عزیز
خیلی متشکرم از ویدئوهای بسیار مفیدتون. من آموزش دوربین مدار بسته، اعلام حریق ، دزدگیر رو از سایتتون تهیه کردم و واقعا عالی بودن. اعتماد بنفس نصب هر کدوم از اینها رو الان در خودم می بینم. اخیرا هم آموزش انتقال تصویر از طریق آنتن و درب برقی رو تهیه کردم که مطمئنم مثل سه تای قبلی بسیار عالی هستن. همچنین از ویدئوهای رایگان شما از جمله آموزش نصب سیستم صوتی بسیار سپاسگذارم. خداوند بزرگ به شما جزای خیر بده ان شاءالله.
با تشکر

من این محصول را در تاریخ 1396/11/10 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام دوست عزیزوگرامی

تشکر میکنم نظرتان را اعلام کردیدsmiley

خدارشکر میکنم آموزشها برایتان سودمند واقع شده

انشاالله همیشه درپناه خداوند متعال باشید.

موفق وپیروز باشید.

پاسخ

سعید بابل در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گفته:
۰ ۰ | ۱

سلام
من همین الان محصول آموزشی را خریداری کردم واز حسابم پول کسر شد ولی چیزی برای دانلود ندیدم.لطفا راهنمایی کنید

من این محصول را در تاریخ 1397/03/03 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا سعید بابل عزیز

تشکر فراوان که این محصول آموزشی را خریداری کردید انشاالله این آموزش مورد پسندشما واقع شود.

برای دانلودفایلها باید وارد پنل کاربریتان شوید وبعد در قسمت سفارشات من بروید ودرآنجا میتوانید آموزشها را دانلود نمایید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به قسمت راهنمای خرید بروید.

موفق باشید

پاسخ

عیسی عیسی زاده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گفته:
۰ ۰ | ۰

باسلام ودرودبرمهندس محمدآبادی
محصولاتی ازقبیل نصب دوربین نصب
دزدگیر نصب اعلام حریق که ازشما خرید نمودم ازنظرکیفیت آموزش ویدیویی خیلی راضی هستم یادگرفتن مطالب خیلی آسان می باشدمن قبلا تهران کلاس رفتم وحدودیک ملیون وپانصدهزارتومان هزینه کردم ولی چبزی که مدنظرم است یادنگرفتم پیشنهادم به کسانی که می خواهندواردکاروکاسبی درزمینه سیستمهای امنیتی وحفاظتی شونداصلا کلاس نروند همین ویدیوهای آموزشی خربد کنند وبهره کامل ببرند واقعا آموزنده است قبلا ازسایتهای دیگرهم خربداری نمودم ولی متاسفانه مفهومی برایم نداشت در ضمن ازجنابعالی که باسعی وتلاش تمام تونسته اید بابیان شیرین خودمفهومی ازتجرلیات خوددرزمینه سیستمهای ایمنی وحفاظتی به ما برسانیدنهایت تشکر رادارم
درودبرشما آقای محمدآبادی
گرچه برای این محصولات مبلغی پرداخت نمودم ولی انصافا خیلی بهره بردم نسبت به خرید ازسایتهای دیگر

من این محصول را در تاریخ 1396/11/16 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا عیسی عیس زاده گرامی

باتشکر از شما که نظرتان را اعلام کردید.وشما لطف دارید.

واقعا خیلی خوشحال هستم که آموزشها موردپسند شما واقع شده وتوانستم کمکی ناچیز به شما کرده باشم.

انشاالله همیشه موفق وپیروز باشید

پاسخ

عیسی عیسی زاده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گفته:
۰ ۰ | ۰

باسلام ودرودبرمهندس محمدآبادی
محصولاتی ازقبیل نصب دوربین نصب
دزدگیر نصب اعلام حریق که ازشما خرید نمودم ازنظرکیفیت آموزش خیلی راضی هستم قبلا ازسایتهای دیگرخربداری نمودم ولی متاسفانه مفهومی برایم نداشت ضمن ازجنابعالی که باسعی وتلاش تمام تونسته اید بابیان شیرین خودمفهومی ازتجرلیات خوددرزمینه سیستمهای ایمنی وحفاظتی به ما برسانیدنهایت تشکر رادارم
درودبرشما آقای محمدآبادی
گرچه برای این محصولات مبلغی پرداخت نمودم ولی انصافا خیلی بهره بردم نسبت به خرید ازسایتهای دیگر

من این محصول را در تاریخ 1396/11/16 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا عیسی عیس زاده گرامی

باتشکر از شما که نظرتان را اعلام کردید.

واقعا خیلی خوشحال هستم که آموزشها موردپسند شما واقع شده وتوانستم کمکی ناچیز به شما کرده باشم.

انشاالله همیشه موفق وپیروز باشید

پاسخ

Ali Habibi در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام،در این آموزش سیستم آدرس پذیر ونحوه آدرس دهی هم آموزش میدهید یا فقط سیستمهای معمولی اعلام حریق است،

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام خدمت شما دوست گرامی

دوست عزیز دراین مجموعه فقط آموزش سیستم اعلام حریق معمولی آموزش داده شده.

انشاالله به زودی مجموعه آموزش سیستم اعلام حریق آدرس پذیر هم برروی سایت قرارخواهدگرفت.

موفق باشید.

پاسخ

جعفر صدریان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام من پول رک براتون واریز کردم پس لینک دانلودش کو
سیستم اعلام حریق 69 هزار تومان

من این محصول را در تاریخ 1396/11/11 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

برای دانلود فایلها باید وارد پنل کاربری خودتان شوید وبعددرقسمت سفارشات من برویدومحصولاتی که سفارش دادید درآنجا میباشندومیتوانیدفایلهای آموزشی را دانلود نمایید.

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام بر مهندس عزیز
توی یک فیلم دیده بودم که داخل یک هتل بود : که زمانیکه سنسور دود فعال شد که کناراش یک چیزی بود شبیه سنسور دود ولی با فعال شدن سنسور اصلی از ان قطعه آب بیرون می ریخت و اتش را خاموش می کرد!!! ان چی هست بنظرتان؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1396/11/17 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیز

به آن سیستمی که برای خاموش شدن آتش آب ریخته میشودسیستم اطفاحریق میگویندواسم آن سنسوراسپرینکلرهست.

موفق باشید

 

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام
فرق سیستم اعلام حریق آدرس پذیر با غیر آدرس پذیر چی هست؟
و این سیستم ها معمولا برای چه جاهایی وصل می کنند؟
برای مغازه یا منزل که کاربرد نداره 11؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1396/11/17 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

درسیستم اعلام حریق آدرس پذیر هرسنسوری خودش خطر رابه دستگاه مرکزی اعلام میکند به عنوان مثال یک دتکتوردود آدرس پذیروقتی اعلام خطر کند شخص متوجه میشود که دقیقا از کجا وکدام دتکتور میباشد.

درسیستم اعلام حریق معمولی به این صورت نیست.برای پیداکردن اعلام خطراز چراغ های که سردر اطاقها زده شده متوجه خواهند شدکه خطرازکجاست.

سیستم آدرس پذیررا معولا برای جاهای خیلی حساس مانند بیمارستان ها ویا پست های برق وغیره......نصب میشود

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

ممنوم: دستگاه مرکزی اعلام حریق قابلیت ارسال اس ام اس در زمان اتش سوزی به مشتری را دارد؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1396/11/17 خریده ام
پاسخ

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

بله هست‌‌.بایدتلفن کننده به دستگاه نصب کردتادرزمان اعلام خطرباشخص تماس بگیرد ویا sms بدهد.

موفق باشید

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

ممنونم: تلفن کننده اش توی دستگاه مرکزی هست یا جدا باید تهیه شود؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1396/11/17 خریده ام
پاسخ

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

بایدجداگانه تهیه کردوبه سیستم اعلام حریق نصب کرد.

موفق باشید

پاسخ

محمد بصیرت نیا
محمد بصیرت نیا در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

باسلام...ممنون ازسایت خوبتون...اگه میشه سیستم اعلام حریق آدرس پذیر هم آموزش بدید...

من این محصول را در تاریخ 1396/04/03 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا محمد

انشاالله این آموزش به زودی شروع خواهدشد

موفق وپیروز باشید

پاسخ

dawood ataii در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام
.... خسته نباشید.. یک سوال داشتم.. ایا امکان خرید غیر اینترنتی هم هست یا نه؟ یعنی به صورت دی وی دی در سی دی فروشی های معتبر باشه.... اگه هست ممنون میشم ادرسش رو برام بدید

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

فروش فقط به صورت اینترنتی میباشدوتمام محصولات سایت بصورت دانلودی میباشند،یعنی اینکه بعداز خریدمیتوانیدفایلهای آموزشی رادانلود کنید واین فایلها به صورت مادام اللعمر دراکانت شما موجود میباشند.

موفق وپیروز باشید

پاسخ

مجید کریمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ گفته:
۰ ۰ | ۰

ایا در این محصول در مورد نصب سیستم اعلام حریق ادرس پذیر توضییح داده شده؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیز

در این محصول  نصب سیستم اعلام حریق معمولی zitex آموزش داده میشود.

موفق وپیروز باشید

پاسخ