شبکه های اجتماعی

دانلودهای رایگان

فیلم آموزشی 6مشکلی که در دستگاهdvrرخ میدهدوراههای برطرف کردن آنها

فیلم آموزشی 6مشکلی که در دستگاهdvrرخ میدهدوراههای برطرف کردن آنها

شش مشکلی که در دستگاه dvrرخ میدهد که اگر آنها را ندانید بسیار مبتدی هستید

دانلود رایگان
فیلم آموزش نصب دوربین مداربسته

فیلم آموزش نصب دوربین مداربسته

دانلود رایگان فیلم آموزش نصب دوربین مداربسته

دانلود رایگان
چگونه ازکمین سارقان درامان بمانیم

چگونه ازکمین سارقان درامان بمانیم

چگونه ازکمین سارقان درامان بمانیم

دانلود رایگان
فیلم آموزشی تنظیمات مودم برای انتقال تصویر دوربین های مداربسته

فیلم آموزشی تنظیمات مودم برای انتقال تصویر دوربین های مداربسته

فایل تصویری آموزش تنظیمات مودم وانتقال تصویر دوربین های مداربسته  

دانلود رایگان
فیلم آموزش  نصب میکریفون برروی دستگاهdvr

فیلم آموزش نصب میکریفون برروی دستگاهdvr

دراین فیلم آموزشی شما یادخواهیدگرفت که چگونه میتوانیدمیکریفون را برروی دستگاهdvrنصب کنید ودرداخل دستگاهdvrبتوانیدصدارافعال کنید

دانلود رایگان
فیلم آموزشی چگونگی سوکت زدن کابل شبکه

فیلم آموزشی چگونگی سوکت زدن کابل شبکه

دراین فایل تصویری طریقه سوکت زدن کابل شبکه اموزش داده میشود

دانلود رایگان
دانلود رایگان بهترین کتاب اموزش نصب دوربین مداربسته

دانلود رایگان بهترین کتاب اموزش نصب دوربین مداربسته

دانلود رایگان بهترین کتاب آموزش نصب دوربین مداربسته

دانلود رایگان