شبکه های اجتماعی

دانلودهای رایگان

pocدردوربین های مداربسته چیست وچگونه میتوان دردوربین ها از آن استفاده کرد؟

pocدردوربین های مداربسته چیست وچگونه میتوان دردوربین ها از آن استفاده کرد؟

فیلم آموزشی pocدردوربین های مداربسته چیست وچگونه میتوان دردوربین ها از آن استفاده کرد؟

دانلود رایگان
فیلم آموزشی :آموزش تنطیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل برای نمایش تصاویر

فیلم آموزشی :آموزش تنطیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل برای نمایش تصاویر

دراین فیلم آموزشی به روش تنظیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل، برای دیدن تصاویر آشنا خواهید شد

دانلود رایگان
فیلم آموزشی:آموزش تنظیمات اینترنت ایکس پلورر برای نمایش تصاویر دوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش تنظیمات اینترنت ایکس پلورر برای نمایش تصاویر دوربین های مداربسته

 فیلم آموزشی تنظیم کردن مرورگراینترنت ایکسپلورر برای نمایش تصویر دوربین های مداربسته

دانلود رایگان
فیلم آموزشی طریقه نصب آنتن های رادیوی

فیلم آموزشی طریقه نصب آنتن های رادیوی

فیلم آموزشی روش نصب آنتن های رادیوی جهت انتقال تصویر دوربین های مداربسته بدون نیاز به اینترنت

دانلود رایگان
فیلم آموزشی مشکلات دوربین های مداربسته پس از نصب وراه اندازی

فیلم آموزشی مشکلات دوربین های مداربسته پس از نصب وراه اندازی

مشکلاتی که پس از نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته به وجود می آید ورا ههای برطرف کردن آنها

دانلود رایگان
آموزش انتقال تصویردوربین های مداربسته باچندdvrدریک محل

آموزش انتقال تصویردوربین های مداربسته باچندdvrدریک محل

چگونگی انتقال تصویر دوربین های مداربسته با چند dvrدریک محل

دانلود رایگان
فیلم آموزش نصب دزدگیراماکن

فیلم آموزش نصب دزدگیراماکن

فیلم آموزش نصب دزدگیراماکن معرفی وسایل نصب دزدگیراماکن

دانلود رایگان