شبکه های اجتماعی

محصولات

آموزش مرکزی کردن  رادیومیکروتیک واتصال چندین رادیوبه آن

آموزش مرکزی کردن رادیومیکروتیک واتصال چندین رادیوبه آن

مرکزی کردن یک رادیو،میتواندمشکلات انتقال تصویر در چندنقطه را حل کنید.

59,000 تومان
اضافه به سبد خرید
فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ رادیوengeniusجهت انتقال تصویردوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ رادیوengeniusجهت انتقال تصویردوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ رادیوengeniusجهت انتقال تصویردوربین های مداربسته

49,000 تومان
اضافه به سبد خرید
فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ آنتن های نانو استیشن جهت انتقال تصویر دوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ آنتن های نانو استیشن جهت انتقال تصویر دوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش کانفیگ آنتن های نانو استیشن جهت انتقال تصویر دوربین های مداربسته

39,000 تومان
اضافه به سبد خرید