شبکه های اجتماعی

انتقال تصویر

آموزش انتقال تصویردوربین های مداربسته بدون نیاز به اینترنت

آموزش انتقال تصویردوربین های مداربسته بدون نیاز به اینترنت

انتقال تصویردوربین های مداربسته بدون نیاز به اینترنت

مشاهده مطلب
نرم افزار انتقال تصویرموبایل

نرم افزار انتقال تصویرموبایل

دانلود نرم افزار انتقال تصویر موبایل

مشاهده مطلب
چطور میتوان تصاویردوربین های مداربسته را درشبکه داخلی مشاهده کرد؟

چطور میتوان تصاویردوربین های مداربسته را درشبکه داخلی مشاهده کرد؟

دیدن تصاویر دوربین های مداربسته در داخل شبکه داخلی بدون نیازبه اینترنت

مشاهده مطلب
 آیا رادیوها بعد از کانفیگ به صورت فرستنده کارمیکنند ویاگیرنده؟

آیا رادیوها بعد از کانفیگ به صورت فرستنده کارمیکنند ویاگیرنده؟

انتقال تصویر دوربین های مداربسته با رادیو فرستنده وگیرنده

مشاهده مطلب
چطورانتقال تصاویر دوربین های مداربسته از طریق رادیو به 2مکان مختلف انجام میشود؟

چطورانتقال تصاویر دوربین های مداربسته از طریق رادیو به 2مکان مختلف انجام میشود؟

انتقال تصاویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن به دو مکان مختلف

مشاهده مطلب
آموزش انتقال تصویردوربین مداربسته به روشp2pبرروی موبایل وکامپیوتر

آموزش انتقال تصویردوربین مداربسته به روشp2pبرروی موبایل وکامپیوتر

چطوربدون تنظیم کردن مودم انتقال تصویر دوربین های مداربسته را برروی موبایل انجام دهید؟؟

مشاهده مطلب
فیلم آموزشی :آموزش تنطیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل برای نمایش تصاویر

فیلم آموزشی :آموزش تنطیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل برای نمایش تصاویر

دراین فیلم آموزشی به روش تنظیم کردن نرم افزار انتقال تصویر موبایل، برای دیدن تصاویر آشنا خواهید شد

مشاهده مطلب
فیلم آموزشی:آموزش تنظیمات اینترنت ایکس پلورر برای نمایش تصاویر دوربین های مداربسته

فیلم آموزشی:آموزش تنظیمات اینترنت ایکس پلورر برای نمایش تصاویر دوربین های مداربسته

 فیلم آموزشی تنظیم کردن مرورگراینترنت ایکسپلورر برای نمایش تصویر دوربین های مداربسته

مشاهده مطلب