شبکه های اجتماعی

فیلم آموزشی :استاد انتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی شوید

  • 22 شهريور 1402
  • 29379
  • 31

به نام خدا 

نوع آموزش:نصب وراه اندازی وانتقال تصویردوربین های مداربسته ازطریق آنتن های رادیوی

مخاطبین:کسانی که درکارنصب دوربین مداربسته هستندوهمچنین کسانی که هرسیستم کامپیوتری رابه صورت وایرلس میخواهندارتباط دهند

نوع محصول :دانلودی- به محض خریدمیتوانیدفایلهای آموزشی را دانلود کنید.

فرمت آموزش:ویدیوی آموزشی

مدرس:محمدوحیدآبادی مدیرسایت ابرالکترونیک دات کام ومتخصص سیستم های امنیتی والکترونیکی

 

نگران پروژهای که درآنها نیاز به نصب رادیو داریدنباشید؛ازاین لحظه میتوانیدخودتان نصب وراه اندازی رادیورا انجام دهید.
 

  • اگر درپروژهایتان بخواهیدتصاویردوربین های مداربسته راازطریق رادیوانجام دهیدنگران نباشیدبااین آموزش میتوانید نصب وراه اندازی رادیوراانجام دهیدوتصاویردوربین راانتقال دهید.
  •  
  • در5مرحله یادخواهیدگرفت که چگونه میتوانیدنصب وراه اندازی رادیو های انتقال تصویرراانجام دهید.
  •  
  • درپروژهی که به شما پیشنهاد نصب وراه اندازی رادیو شد؛نترسیدآن کار راقبول کنید؛ دراین آموزش یادمیگیریدکه چگونه نصب وراه اندازی رادیو رابرای دوربین های مداربسته انجام دهید
  •  
  • اگردرکار نصب دوربین مداربسته هستیداین فرصت را هرگز ازدست ندهیدچون نصب رادیو مکمل دوربین مداربسته میباشدوازاین فرصت برای کسب درآمدبسیاربالا میتوانیداستفاده کنید.

 

 

اگردرکار نصب دوربین مداربسته هستیداحتمالااین موارد برایتان پیش آمده.......

.اگرپروژه نصب دوربین مداربسته ای که قبول کرده ایدودرموقع کارشناسی نیاز به نصب رادیو پیدا کردید،یعنی اینکه،از آنجای که میخواهید نصب دوربین مداربسته را انجام دهیدتا آنجای که سرورمرکزی ویادستگاه مرکزی دوربین های مداربسته قرارداردفاصله زیادی است مثلا( 300یا500متر)وسیم کشی هم برای دوربین ها مشکل است دراین صورت باید تصاویر دوربین ها تادستگاه مرکزی به صورت بیسیم ارسال کنیددراینجا نیاز صددرصد به نصب رادیو پیدا میکنیدکه دراین صورت باید نصب وراه اندازی رادیو رابلدباشید. دوست عزیز نگران نباشید دراین مجموعه آموزشی نصب وراه اندازی وانتقال تصویر از طریق رادیورایادخواهید گرفت ودرپروژهایتان میتوانید خودتان نصب وراه اندازی رادیو راانجام دهید

 

.اگردرپروژهایتان با نصب وراه اندازی وکانفیگ یکی از این رادیوها(رادیو میکروتیک-رادیونانواستیشن-رادیوتی پی لینک-رادیواینجنیوس)برخوردکردیدنگران نصب وراه اندازی آنها نباشید دراین مجموعه آموزشی نصب وراه اندازی آنها را یادخواهید گرفت

 

.اگردرپروژهایتان درچندمکان متفاوت دوربین مداربسته نصب کردید وبخواهیدتصاویر آنها را به صورت وایرلس به دستگاه مرکزی وصل کنید نیاز ندارید که چندین رادیو برای هرمکانی وصل کنید شما باید یک رادیو را به عنوان رادیو مرکزی قرار دهید وچند رادیو را با آن ارتباط دهید.دراین مجموعه آموزشی یاد میگیرید که چگونه میتوانید یک رادیو را به عنوان رادیو مرکزی قرار دهید وچندرادیو را بارادیو مرکزی ارتباط دهید.

 

 

اگردرکارنصب دوربین مداربسته هستیدچرا باید نصب وراه اندازی رادیو را یادبگیرید؟

1-درکارتان حتما به این برخوردخواهیدکردکه نصب وراه اندازی رادیوراانجام دهیدواگرنتوانید این کارا انجام دهید یک شخص کاملا غیر حرفه ای درکارتان هستید

2-درآمدی بالای  که ازاین طریق میتوانید به دست بیارید ازدستتان میرود.

 

 

چرا باید این محصول آموزشی راتهیه کنید؟

دوست عزیز اگر دنبال یادگیری نصب وراه اندازی  وکانفیگ رادیو هستید ومیخواهید تصاویردوربین های مداربسته راازطریق رادیو انتقال دهیداگردراینترنت ویا جای دیگر جستجوهای انجام دادید ودنبال یادگیری این کارهستید احتمالا  از کسانی به طور ناقص چیزهای دراین مورد شنیده اید ویا مقالاتی دراینترنت خوانده اید ویا فیلم های  به طور خلاصه واردراینترنت دیده باشید که اکثراین فیلم ها به زبان انگلیسی میباشند،دوست عزیز آیا به نظر خودتان میتوان از چنین مقالاتی ویا فیلم های ناقص انگلیسی نصب وراه اندازی رادیو رایاد گرفت؟قطعا نمیتوان.

دوست عزیز دراین مجموعه آموزشی به طور تخصصی نصب وکانفیگ رادیووانتقال تصویر دوربین های مداربسته راازطریق رادیو یادخواهید گرفت ودرپروژهای که برمیدارید بتوانید این کارراانجام دهید.

 

 

 

در این آموزش دقیقا چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

1-درمرحله اول توضیحاتی در مورد رادیو وچگونگی انتقال تصویر

2-مرحله دوم به چگونگی تنظیم کردن رادیو قسمت فرستنده

3-مرحله سوم به چگونگی تنظیم کردن رادیو قسمت گیرنده

4-مرحله چهارم به چگونگی وصل کردن دوربین مداربسته به رادیو

5-مرحله پنجم به چگونگی گرفتن تصویر دوربین از طریق رادیو

 

دراین محصول آموزشی کانفیگ چه رادیوی رایاد خواهید گرفت ؟

1-کانفیگ رادیوtp link

2-کانفیگ رادیومیکروتیک

3-کانفیگ رادیونانو استیشن

4-کانفیگ رادیوengeneus

5-قراردان یک رادیوبه عنوان رادیومرکزی واتصال چندرادیوبه رادیو مرکزی

6-کانفیگ رادیوwisوروش مرکزی کردن رادیو

وخیلی موارد دیگر....................

 

درفیلم زیر بخش های از این مجموعه آموزشی را که مربوط به آموزش کانفیگ رادیومیکروتیک به عنوان رادیو مرکزی میباشد

 

درزیرعکس های ازاین مجموعه آموزشی رامیبینید...........................

مدرس این آموزش چه کسی است؟

مدرس این آموزش محمدوحیدآبادی هست که بیش از10سال است که درکارنصب دوربین مدارسته وانتقال تصویر دوربین های مداربسته بارادیو میباشد وبا استفاده از تجربیاتی که درکار خودداشته به شما این آموزش را یاد خواهدداد.صرفنظرازاینکه تازه کارویا حرفه ای هستید میتوانیددرکمترین زمان به یادگیری بپردازید ونتیجه بگیرید.

اولین رادیوانتقال تصویری که نصب کردیم تقریبا 9سال پیش بود که برای یک دانشگاه برای دوربینipگردان بود.

ماحداقل درماه2ویا3کاربرایمان پیش می آید که حتما باید رادیو نصب کنیم.

 

 

روش آموزش به چه صورت میباشد؟

دوست عزیز تمام آموزشهای سایت ابرالکترونیک دات کام به صورت تصویری و عملی میباشند؛یعنی اینکه من محمدوحیدآبادی نصب وراه اندازی رادیو را انجام میدهم وشما به صورت عملی میبیند که چگونه این کار انجام میشودوباخیالی راحت میتوانیداین کارابه صورت اصولی وحرفه ای یادبگیرید

وهمچنین این مجموعه آموزشی قابلیت بروز رسانی داردوبروز رسانی های آن برای خریداران رایگان میباشد.

این مجموعه آموزشی دانلودی است به محض خرید میتوانیدفایلهای آموشی رادانلودنمایید

 

 

 

بااستفاده از آموزش انتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی چه درآمدهای میتوانید کسب کنید؟

دوست عزیزم اگر انتقال تصویررا به صورت کامل انجام دهید؛یعنی اینکه از لحظه کارشناسی تا نصب وراه اندازی ؛به طور واضحتر بهت دوست عزیزم بگم،رادیورا کانفیگ بکنی وبعد رادیورا در دو دید مستقیم نصب کنی ودرآخر انتقال تصویر بگیری .دستمزدی که برای این کارمیتوانید بگیریدحداقل  از800/000هزارتومان تا1/500/000هزار تومان میباشد.

و اگر فقط رادیو را کانفیگ کنی دستمزدی که برای کانفیگ رادیو میگیری از 150/000هزارتومان به بالا میباشد.کانفیگ رادیو فقط 5دقیقه طول میکشد. یعنی 150/000هزارتومان دستمزد فقط برای 5دقیقه کار.

دوست عزیزدرهمان نصب اول میتوانید2تا3برابراین هزینه ای که برای یادگیری خودکرده اید به دست آوریدباخریداین آموزش مطمعن باشیدیک سرمایه گذاری100دزصد سودآورراانجام میدهید

 

 

یاداوری دوباره.......

دوست عزیز درآخر به شما یادآوری کنم اگر درکار نصب دوربین مداربسته هستید ،ومیخواهید در پروژهایتان نصب وراه اندازی رادیووانتقال تصویر تصاویر دوربین های مداربسته راازطریق رادیو را انجام دهیدو خود را یک شخص حرفه ای معرفی کنی وانتقال تصویر را به راحتی انجام دهی. ویا اینکه میخواهی به عنوان شغلی مستقل بادرآمد بالای برای خود ایجاد کنید؛این آموزش دقیقا نیاز شماست. شما در این آموزش تمام مواردمربوط به انتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی را یاد خواهید گرفت وبه راحتی میتوانی انتقال تصویر را انجام دهید.

 

 

این آموزش چگونه به دستتان میرسد؟

این مجموعه آموزشی دانلودی است وبه محض خرید میتوانید فایلهای آموزشی رادانلود کنید وشروع به یادگیری بپردازیدوازآموزشها لذت ببرید.

 

مراحل خرید به صورت24ساعته اینترنتی

1-دکمه سفارش دربالا ویا پایین صفحه کلیک کنیدومراحل را ادامه دهید.

2-بعداز پرداخت به سایت هدایت میشوید ولینک های دانلود برای شما ظاهر میشوندومیتوانیدفایلها را دانلود کنید.

3-واین را هم بدانیدکه این آموزش به صورت مادام العمر در اکانت شما درسایت موجودمیباشند.

4-همچنین میتوانیدمبلغ محصول موردنظررابه حساب بانکی زیرواریزبفرماییدوسپس باشمارهای موجوددرصفحه تماس باما؛تماس بگیریدومحصول موردنظربرایتان درسایت فعال گردد

1-شماره کارت 6037997142621987 بانک ملی به نام محمدوحیدآبادی

2-شماره حساب 0304279194006 بانک ملی به نام محمدوحیدآبادی

قیمت دوره 999/000 تومان

با تخفیف ویژه 599/000 تومان

 

 

دوست گرامی اگر هرگونه سوالی ویا ابهامی درمورد این آموزش برای شما پیش آمده حتما در بخش نظرات در پایین صفحه سوال خودرا مطرح کنید تا سریعا پاسخ شما را بدهم.یا بااین شماره تماس بگیرید09103790842

خرید محصول فیلم آموزشی :استاد انتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی شوید

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh
علیرضا آذریان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام مهندس وقت به خیر - آیا برای انتقال تصویر رادیویی میتوان از 2 نوع رادیو متفاوت استفاده کرد به عنوان مثال یک رادیو sxt lite 5 با nanostation M5 و همچنین از یک مودم ADSL آیا میتوان به عنوان سوییچ شبکه استفاده کرد . با تشکر

من این محصول را در تاریخ 1400/06/22 خریده ام

امین امینی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام و سپاس.
انتقال تصویر حداکثر تا چند کیلومتر امکان پذیر است.(برد مسافتی آنتن ها)

من این محصول را در تاریخ 1399/10/12 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا امینی عزیز

اگر رادیوها با هم دید داشته باشند  حداکثر تا 100کیلومتر میتوان انتقال داد

پاسخ

رشید وطنی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام آموزش انتقال تصویر با رادیو کامل خیلی کران هست

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقای وطنی

از طریق لینک زیر عضو کانال تلگرام شوید واز تخفیفات دوره ای میتوانید استفاده نمایید

https://t.me/abarelectronic

 

پاسخ

Hamid Manabi در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام،پیشنهاد شما کدام برند و مدل رادیو است؟جهت P2P,بدون نویز و محیط کاملا باز برای مسافت 1km

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

P2pبرای انتقال تصویر از طریق اینترنت هست

پاسخ

Hamid Manabi در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

منظورم این بود که بدون استفاده از اینترنت با استفاده از رادیو می‌خوام انتقال تصویر بدم،از یک نقطه به یک نقطه دیگر،با مشخصات بالا که ذکر کردم،پیشنهاد شما برای خرید هر دو رادیو چیست؟چه رادیویی به مشتری پیشنهاد بدهم پاسخ

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

رادیو میکروتیک sxtlit5برای اینکار خوب هست.

البته بستگی به تعداد دوربین هم دارد که پهنای باند کم نیارد

پاسخ

محمد جانبلاغی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

استاد برای انتقال اینترنت از طریق رادیو میکروتیک وفرستادن ان برای دی وی ار در فاصله 3کیلومتری تنظیمات خاصی برای رادیو ها لازمه که من انتقال را روی کوشی داشته باشم وقسمت کلود دی وی ار را انلاین کند

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

نه لازم نیست

فقط هر قسمتی  که مودم اینترنت هست باید تنظیمات انتقال تصویر روی مودم انجام داد

پاسخ

محمد جانبلاغی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام اموزش رادیو ها عالی بود استفاده کردم ممنونم

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

سپاسگذارم

پاسخ

مرتضی فتحی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ گفته:
۰ ۰ | ۰

باسلام .استاد امکانش هس برای 3 دوربین از یک انتن استفاده کرد؟؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

بله میشود

از یک جفت آنتن.

پاسخ

مصطفی غلامی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام وقت بخیر در این محصول فقط کانفیگ رادیو میباشد و هیچ hvr و دوربینی بکار برده نشده یعنی ای کاش بعد کانفیگ طریقه نصب دوربین و تصویر گرفتن با رادیو در dvr و نشون میدادنین .من الان دقیقا موندم بعد کانفیگ دوربین هارو چطوری ببینم در دستگاه dvrیا اصلا چجوری میشه اینکار بعد کانفیگ

من این محصول را در تاریخ 1397/11/19 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقای غلامی عزیز

همین مواردی که فرمودید در داخل مجموعه به طور مفصل آموزش داده شده.

دوباره یک نگاههی به پنل کاربریتان بخش سفارشت بکنید ببینید همه آموزشها را دانلود کردید یا نه.

پاسخ

مصطفی غلامی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام در این پکیج اموزش دوربین های ip هست ؟ چون نسبت به هزینه تقریبا گرون (البته برای من ) این مورد باشه خریداری کنم و آیا تخفیف هم دارد؟ ممنون میشم سریع جواب بدین . با تشکر از زحماتتون

من این محصول را در تاریخ 1397/11/19 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقای مصطفی غلامی.

بله آموزش دوربینipهست ولی کامل نیست،تو دوره آموزشی فوت وفن نصب دوربین مداربسته به طور کامل دوربین هایip آموزش داده شده، این آموزش  در واقع واقع برای کسی هست که نصب دوربین بلد هست.ومیخواهد نصب وراه اندازی آنتن های رادیوی را به طور کامل یادبگیرد.

تخفیفات به صورت دوره ای داده میشود،باعضویت درکانال تلگرام میتوانید از تخفیفات مطلع شوید

موفق باشید

پاسخ

Ali Zamanepoor در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ گفته:
۰ ۰ | ۱

سلام جناب من چند تا سوال داشتمو یک تصویر روی برگه کشیدم .چطوری میتونم به شما پیام بدم و عکس رو واستون ارسال کنم ...ممنون

من این محصول را در تاریخ 1397/10/03 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیز.

با شماره زیر میتوانید داخل تلگرام ویا وات ساپ پیام بفرستید.

09103790842.

موفق باشید.

پاسخ

nazeri nazeri در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام و وفت بخیر
این محصول رو خریداری کردم اما لینک دانلود در پنل کاربری من موجود نیست
لطفا بررسی کنید
باتشکر

من این محصول را در تاریخ 1397/10/11 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ پاسخ داده:
۰ ۱ | ۰

سلام دوست عزیز.

داخل پنل کاربری به قسمت سفارشات من بروید،آنجا لینک های دانلود هستند.

موفق باشید.

پاسخ

Ali Zamanepoor در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ گفته:
۰ ۰ | ۱

سلام چطوری میتونم دانلود کنم ؟؟/
من برنامه رو خریدم
مممنون

من این محصول را در تاریخ 1397/10/03 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقاAli Zamanepoorعزیز

سپاسگذارم بابت خریدی که انجام دادید.

برای دانلود فایلهاباید وارد پنل کاربریتان شوید وبعد درقسمت سفارشات من بروید واز آنجا فایلهای مورد نظر را دانلود نمایید.برای اطلاعات بیشتر به قسمت راهنمای خرید از بالای صفحه بروید.

موفق باشید.

پاسخ

وحید بهپوری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام و درود
ببخشید توی این پکیچ آموزش انتقال تصویر با رادیو برای دوربین های انالوگ و ذخیره سازی در مقصد بر روی دستگاه nvr& dvr اموزش داده میشه ؟

من این محصول را در تاریخ 1398/05/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام دوست گرامی

دراین دوره روش های انتقال تصویر از طریق رادیور را یادخواهید گرفت،وقتی که روش انتقال تصویر با رادیوررا یادبگیرید،دیگه فرقی ندارد چه کاری بخواهید انجام دهید؛یعنی دوربینipبخواهید انتقال دهیدیادستگاهdvrویاnvr.

البته تمام این موارد دراین دوره آموزرش داده شده.

پاسخ

سجاد روانشاد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام میکنم خدمت مهندس وحید آبادی استاد عزیزی که بدون هیچ محدودیتی داره به شاگرداش کمک میکنه که بتونن پیشرفت کنن، دوستان من تمامی مجموعه های آموزشی سایت ابر الکنرونیک رو دریافت کردم و الان دارم در سطح بازار کار بدون هیچ مشکلی پروژه انجام میدهم،واقعا آموزش های کار بردی دارید استاد وحید آبادی،موفق و سربلند و پیروز باشید..

من این محصول را در تاریخ 1397/08/06 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا سجاد روانشاد عزیزwink

سپاسگذارم دوست عزیز نظرتان را اعلام فرمودید

خواهش میکنم وظیفه است.خیلی خوشحال هستم که توانستید بایادگیری سیستم های امنیتی تو بازار کسب وکاری راه بیندازید ومشغول به کارشدید.

انشاالله شما هم درهمه جنبه های زندگی موفق وپیروز باشید

پاسخ

علی قادری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام مهندس عزیز
خیلی متشکرم از ویدئوهای بسیار مفیدتون. من آموزش دوربین مدار بسته، اعلام حریق ، دزدگیر رو از سایتتون تهیه کردم و واقعا عالی بودن. اعتماد بنفس نصب هر کدوم از اینها رو الان در خودم می بینم. اخیرا هم آموزش انتقال تصویر از طریق آنتن و درب برقی رو تهیه کردم که مطمئنم مثل سه تای قبلی بسیار عالی هستن. همچنین از ویدئوهای رایگان شما از جمله آموزش نصب سیستم صوتی بسیار سپاسگذارم. خداوند بزرگ به شما جزای خیر بده ان شاءالله.
با تشکر

من این محصول را در تاریخ 1397/07/18 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام آقا علی قادری عزیز

سپاسگذارم نظرتان را اعلام کردیدsmiley

خدارشکر میکنم آموزشها برایتان سودمند واقع شده

انشاالله همیشه درپناه خداوند متعال باشید.

موفق وپیروز باشید.

پاسخ

علی کیانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام و وقت بخیر خدمت اقای وحیدابادی
من این اموزش رو خریداری کردم جهت ارتباط 2 کامپیوتر از طریق رادیو.میشه در این مورد هم راهنمایی کنید؟
همچنین طریقه و شرایط و نکات نصب رادیو تو ارتفاع رو هم ذکر میکنید.
ممنون

من این محصول را در تاریخ 1397/06/01 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیزگرامی.

دوست عزیزسوال اول را واضحتر بفرمایید.

برای نصب رادیو درارتفاع بستگی به فاصله دیدمستقیم رادیوها دارد. یعنی دریک ارتفاعی که دوتارادیو بتوانندیکدیگرراببینند.

موفق باشید.

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام بر جناب وحید ابادی
این پکیج شمامل پکیج های نانو استیشن - میکروتیک - اینجنیوس که به صورت مجزا برای فروش گذاشتید هست؟ یعنی همه ان اموزش ها را توی این پکیج به صورت کلی برای فروش گذاشتید و فقط مبحث رادیو مرکزی بهش اضافه کردید؟
به صورت عملی و سخت افزاری هم ایا توضیح دادید؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1400/09/28 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۱

سلام آقا محمدعزیز

دراین مجموعه آموزشی به غیر از کانفیگ رادیو؛نصب وراه اندازی رادیو  به صورت عملی وسخت افزاری آموزش داده شده است.

به غیر از کانفیگ رادیو میکروتیک-نانواستیشن واینجنیوس،کانفیگ رادیو تی پی لینک  هم آموزش داده شده است.وخیلی موارددیگر.........که برای توضیحات بیشتر میتوانیددرصفحه محصول  ببینید

موفق وپیروز باشید

پاسخ

محمد شاپوری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام
علت گرانی این پکیج چی هست؟نسب به سایر پکیج ها؟
سپاس

من این محصول را در تاریخ 1400/09/28 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

قیمت بسیار منصفانه است

دوست عزیزهزینه هرلینک رادیو بالای 250هزارتومان میباشد شما اگر نصب وراه اندازی رادیو را یادبگیریددرآمدی که برای نصب اولتان بدست می آورید حداقل بالای 500هزارتومان میباشد

همین الان فقط کانفیگ رادیوبالای 100هزارتومان میباشد.

شمادراین آموزش تمام موارد مربوط به نصب وراه اندازی رادیو رایادخواهیدگرفت

موفق وپیروز باشید

پاسخ

جمیل سلمان زهی
جمیل سلمان زهی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ گفته:
۰ ۰ | ۰

این محصول واقعا عالی است هرکسی می تونه با تهیه این محصول در انتقال تصویر آنتن های رادیویی واقعا استاد بشه.از استاد وحید آبادی متشکرم

من این محصول را در تاریخ 1396/08/20 خریده ام

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام و خدا قوت تو اموزشهاتون معمولا توضیحات برای یک عدد دوربین داده شده اگه 2تا به بالا باشن اموزش کاملتره مثلا موقعی که میگین این دوربین ip الان اماده کارشده و برای دومی یا سومی و بالا تر باید این کار رو نسبت به تنظیم قبلی اضافه کنیم یا نه و فقط دوربین رو وصل میکنیم خیلی بهتر میشه و اموزش کاملتر به نظر میرسه

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا علی

برای یادگیری هر کاری بایدروش کاررا یاد بگیرید نه خودکار را؛

یعنی اینکه اگر یک دوربین به دستگاه وصل شد؛دوربین بعدی هم به همین صورت وصل میشود.

دوست عزیز در هرکاری روش آن کاررا باید یادبگیرید،این راز یادگیری هر کاری است.

انشاالله موفق وپیروز باشید.

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

من واسه امروز کاری رو گرفتم که سیستم کامپیوترشونو جمع کرده بودن حالا می خواستن راش بندازن بعد از روشن کردن هیچ تصویری بالا نیومد . بعداز بررسی انتن های وصل شده به کامپیوتر از طریق سوییچ دیدم که برقشون قطع شده ولی پس از وصل کردن برق بازهم تصویری نبود و انتن هاکه چک کردم به هم راه نمیدادن ( 5تا دوربین که هرکدام بالای سرشون یدونه انتن و در محل اتصال به کامپیوتر 3تاانتن ) تا حالا هم اصلا با گردان و انتن رادیو کار نکردم ولی با اموزش خوب شما تونستم انتن یکی از دوربین هارو با یکی از انتن های سمت کامپیوتر راه بندازم یعنی دو تاشونو به هم ارتباط بدم ولی هنوز تصویر ندارم الان برای دیدن تصویر چکار باید بکنم .. برنامه پلیرشون هم NVSCenter بود . در ضمن ی کنترلر هم اونجا بود که کابلشو نداشتن ایا باید اونم وصل بشه

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

برای راهنمای ازطریق تلگرام اقدام کنید.

abarelectronic1@

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ گفته:
۰ ۰ | ۰

من سه تا از فیلمهای اموزشیتون تهیه کردم و خیلی هم مفید بودن ولی اگه توضیحات رو کاملتر کنین خیلی بهتر میشه . مثلا توضیحات شما در بعضی جاها که خیلی هم مهمه فقط برای یک عدد دوربینه . یا اینکه فقط برای یک مدل دوربینه( انالوگ ویا ای پی) و .........

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

دوست گرامی شما شماباید روش کارایادبگیرید نه خود کاررا.

یعنی اینکه مدل ویا تعداد دوربین مهم نیست شما بایدبدانیدروش انجام کاربه چه صورت میباشد.

موفق باشید

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

لطفا در اموزشهاتون از دوربین اسپیددام و دستگاه های جانبی کنترلر مثل استندالن و ............ویدئو بزارین . ممنون

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

دوست گرامی درمحصول آموزش فوت وفن نصب دوربین مداربسته،دوربین اسپیددام آموزش داده شده است.

 

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

شماره تماس در صورت لزوم اگه دارین لطفا چون ایمل طولانی میشه برا ی سری سئوالا

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

تماس از طریق تلگرام abarelectronic1@

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

پک از صفر تا صد ندارین . منظورم از اموزش اولیه (دوربینهای انا لوگ تا دوربینهای تحت شبکه و اسپیددام و ...... و راه اندازی و انواع انتقال تصویر و انواع نرم افزارهای کاربردی و...... هر انچه که نیاز برای راه اندازی انواع پروژه های مداربسته باشه). لطفا اگه هست معرفی کنین ممنون

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

دوست گرامی درمحصول آموزشی فوت وفن نصب دوربین مداربسته(آموزش دوربین آنالوگ ویا ipوهمچنین ptzو انتقال تصویر ازطریق اینترنت وخیلی موارددیگر..... به طور کامل آموزش داده شده است از طریق لینک زیر میتوانید توضیحات این آموزش را ببینید

http://abarelectronic.com/amozesh-camera

ودرمحصول استادانتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی درموردانتقال تصویر دوربین های مداربسته ازطریق آنتن آموزش داده میشودبرای اطلاعات بیشتر توضیحات آموزش راببینید

باتشکر

 

پاسخ

علی کاکاوند در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام خسته نباشید
میخواستم بینم در این پکهای اموزشی طریقه انتقال تصویر اسپیددام از طریق انتن توضیح داده شده یا نه . ممنون

من این محصول را در تاریخ 1396/08/21 خریده ام

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

درمحصول استاد انتقال تصویر دوربین های مداربسته از طریق آنتن های رادیوی روش انتقال تصویر به طورکامل آموزش داده شده،حالا فرقی نداردکه دستگاه dvrباشد ویا دوربین ipاسپیدام.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید این محصول آموزشی را ازطریق لینک زیر ببینید

http://abarelectronic.com/radeo-camera

باتشکر

پاسخ

محمد خراسانی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ گفته:
۰ ۰ | ۱

عالی هستی اقای وحید ابادی

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

شما لطف دارید.

موفق باشید

پاسخ

navid eilka در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

با سلام و خسته نباشید . تو این محصول آموزشی خروجی تصویر از گیرنده به nvr آموزش داده شده یا خیر ؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست گرامی

بله دراین محصول آموزشی طریقه خروجی گرفتن از هروسیله ای از جمله دوربین ipویا دستگاهnvrآموزش داده میشود.

موفق وپیروز باشید

پاسخ

navid eilka در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

حجم فایل ها واسه دانلود چقدره ؟

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام

حجم فایلهای دانلودی  تقریبا400مگابایت است

پاسخ

navid eilka در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام آقا ین محصول کامله یا باید محصولات دیگری را هم خریداری کنیم ؟ برای نصب دوربین هایمدار بسته آی پی جهت انتقال تصویر توسط فرستنده گیرنده میکروتیک و خروجی گرفتن از nvr

ابرالکترونیک دات کام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام دوست عزیز

 دراین محصول تمام مواردی که برای انتقال تصویر از طریق رادیو باید انجام دهید به شما آموزش داده میشودمیتوانیدصفحه محصول را ببینید

پاسخ

حمید صفری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ گفته:
۰ ۰ | ۰

سلام خسته نباشید لطفا مطالب جدید برای انتخاب نوع دوربین در جاهای مختلف را در لینگ قرار بدید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ پاسخ داده:
۰ ۰ | ۰

سلام حمیدصفری جان؛ممنون از نظر شما

به زودی مطالب بسیار تخصصی درزمینه سیستم های امنیتی در سایت قرار خواهم داد

پاسخ

مطالب مرتبط