شبکه های اجتماعی

انتقال تصویر برروی موبایل

تنظیم کردن انتقال تصویر برروی چندین موبایل از راه دور

تنظیم کردن انتقال تصویر برروی چندین موبایل از راه دور

میتوان تصاویر را فقط روی یک موبایل برای انتقال تصویر بالا آورد

مشاهده مطلب